Polecane

Kategorie

Galerie Mistrzów

Lista artystów

(w nawiasie liczba reprodukcji)

Opinie Klientów

Obrazy Pani Emilii są dla mnie światłem i radością w domu od wielu lat. Kolorystyka soczysta, optymistyczna, odzwierciedla serdeczną duszę Pani Emilli. Dziękuję za ciepło dla mnie.
~ p. Beata
Czekałem trzy tygodnie na kopię obrazu wg Moneta. Ale było warto! Obraz piękny, malowany szpachelką, robi wrażenie na Klientach mojej firmy. Powiesiłem go w biurze i nie omieszkam zamówić kolejne!
~ p. Tadeusz L

Matka Boża Rokitniańska

Autor: Emilia Czupryńska

 
 

Informacje techniczne


Dostępność:

Obraz olejny ręcznie malowany.

Możliwe namalowanie obrazu w dowolnym formacie.

Krosna malarskie: sosnowe, 2 cm grubości


szerokość: 100cm
wysokość: 160cm

Opis obrazu

Kopia obrazu olejnego.
Obraz Matki Bożej Łęgowskiej - Królowa Polski, Orędowniczka Pojednania

„Rokitnensis”: kopia z Rokitna

Obraz Matki Bożej wiązany z Rokitnem został umieszczony w kościele w Rokitnie około roku 1640, ale powstał wcześniej, prawdopodobnie w XVI wieku.
„Tajemnica” obrazu Matki Bożej Łęgowskiej

W ołtarzu głównym znajduje się centralnie obraz Matki Bożej, której postać jest pokryta koszulką wykonaną ze srebrnej blachy. Zdjęcie wykonane podczas konserwacji obrazu ukazuje to, co kryje się pod tą szatą i pozwala dostrzec ukrytą „tajemnicę” obrazu. Obraz zawiera charakterystyczne elementy:
1) Spod chusty Maryi ukazuje się odkryte prawe ucho.
2) Na szacie Maryi są wymalowane przedmioty wymienione w ewangelicznym opisie Męki Pańskiej: miecz, rękawica, gąbka, krzyż, drabina, słup biczowania, bicze, kur, kości do gry, korona cierniowa, gwoździe, młotek.
3) Na sercu Maryi jest wymalowane Godło Polski: Orzeł Biały w Koronie.
4) Na głowie Maryi jest korona królewska, podtrzymywana przez dwa anioły.
5) Twarz Maryi jest lekko przechylona na bok, a oczy niemal zamknięte.
6) Pod obrazem jest łaciński napis: „Effigies B.M.V.Rokitnensis Miraculis clara” (Matka Boża Rokitniańska, opromieniona cudami)

Wszystkie te elementy składają się na odbiór obrazu jako przedstawienia Matki Bożej, Królowej Polski (Orzeł Biały i Korona!) Wniebowziętej (aniołowie!). Jest to Matka Boża współcierpiąca ze swoim Synem – rozumiejąca cierpienia (insygnia Męki Pańskiej!), ale także wsłuchana w to, co do niej chcą mówić modlący się ludzie (odkryte ucho!). Syntetyzując te elementy można powiedzieć, że Maryja szczególnie chce słuchać o bólach i trudnych sprawach Polaków. Jest to Bolesna Królowa Polski, słusznie zwana (w Rokitnie) Matką Bożą Cierpliwie Słuchającą. Napis pod obrazem wskazuje na inspirację, jaką dla wykonawcy stanowił wizerunek Matki Bożej z Rokitna.
Historia oryginalnego obrazu:
Obraz ten stanowił pierwowzór dla przedstawień „bledzewskich”, w których od samego początku umieszczano na piersiach Maryi Orła Białego. W roku 1671 król Michał Korybut Wiśniowiecki sprowadził obraz Matki Bożej z Rokitna do Lublina i umieścił na nim godło Polski, jako wotum wdzięczności za ocalenie jedności narodowej, jak wierzono – pod wpływem interwencji Matki Bożej z Rokitna. Podarowanie właśnie takiego wotum mogło być spowodowane przejęciem idei z Bledzewa, jak również było konsekwencją rozprzestrzeniania się wiary wyrażonej przez króla Jana Kazimierza w dniu 1.IV.1656 (w rok po obronie Jasnej Góry przed Szwedami) we Lwowie w ślubach, w których po raz pierwszy publicznie Matka Boża została nazwana Królową Polski.
Obraz z Rokitna jest dziwnie związany z historią opactwa w Bledzewie. Katarzyna Opalińska, z domu Leszczyńska, wniosła obraz jako wiano do rodziny Opalińskich. Otaczała ten obraz wielką czcią. Przed swą śmiercią miała powiedzieć: „Kto ten obraz otrzyma, ten będzie posiadał największy skarb”. Obraz przypadł w spadku synowi Piotra Opalińskiego, Janowi Kazimierzowi Opalińskiemu, który był opatem w Bledzewie. Początkowo umieścił on obraz w swojej celi. Miała mu się ukazać we śnie matka, wypominając mu, że zaniedbał czci należnej Matce Bożej w tym obrazie. Wtedy umieścił obraz w bocznym ołtarzu kościoła klasztornego. Wkrótce umieścił obraz w kościele parafialnym w Rokitnie, obsługiwanym przez Cystersów. W krótkim czasie obraz zasłynął łaskami daleko poza Rokitnem. Dowodem tego jest „historia” obrazu związana z królem Michałem Korybutem Wiśniowieckim z roku 1671.

Aby zrozumieć sens tytułu „rokitnensis”, umieszczonego na obrazie łęgowskim, trzeba wziąć pod uwagę historię wzajemnego przenikania się historii obrazu z Rokitna i przedstawień „bledzewskich”:
- I etap: Obraz zwany później „rokitniańskim” był otaczany czcią przez cystersów w klasztorze w Bledzewie. Na obrazie nie było Orła Białego. Kult tego obrazu zaowocował w tym – rzec można – „ukrytym” okresie historii obrazu powstaniem wielu kopii, które określa się jako „bledzewskie”. Są one kopiami obrazu „rokitniańskiego”, choć każda z nich miała swój indywidualny rys. Elementem „dodanym” przez cystersów był Orzeł Biały widniejący na każdej kopii. Orzeł Biały był integralną częścią tych kopii, o czym świadczy przedstawienie, które w roku 1640 dotarło do St. Marienstern. Kopie te świadczą o tym, że cystersi bardzo wcześnie byli przywiązani do idei Matki Bożej Królowej Polski i – co więcej – postanowili ideę tę krzewić przez zamysł „wypuszczania w świat” wielu kopii.
- II etap: Obraz zwany później „rokitniańskim” oddano do publicznego kultu do kościoła w Rokitnie (stąd jego określenie: „Matka Boża z Rokitna”).
- III etap: Obraz „rokitniański” zyskuje wotum w postaci Orła Białego w roku 1671. Możliwe, że „wymyślenie” właśnie takiego wotum dla obrazu „rokitniańskiego” mogło być konsekwencją promieniowania idei Matki Bożej Królowej Polski z opactwa bledzewskiego. Tłem dla tej inspiracji była też z pewnością wiara wyrażona przez króla Jana Kazimierza w dniu 1.IV.1656 we Lwowie (w rok po obronie Jasnej Góry przed Szwedami), w ślubach, w których po raz pierwszy publicznie Matka Boża została nazwana Królową Polski.

Do dzisiaj w Rokitnie jest sanktuarium odwiedzane przez wielu pielgrzymów.

Pracownia Malarska

Obrazy olejne malowane są ręcznie, farbami olejnymi na płótnie, naciągniętym na drewniany blejtram. Format obrazu jest dostosowany do prośby Klienta. Jest możliwość namalowania obrazu w dowolnej wielkości.

Cena dzieła bez ramy. Obraz można powiesić na ścianę bez konieczności oprawiania w ramę, jednak na życzenie Klienta, za dopłatą, jest możliwość oprawienia obrazu w drewniana ramę, w dowolnym kolorze.

Obraz olejny dostępny jest na zamówienie przez kliknięcie ZAMÓW OBRAZ po prawej stronie.

Średni czas malowania obrazów, zależnie od stopnia trudności, to około 2-3 tygodnie.

Wysyłka kurierem UPS. Koszt przesyłki, podany jest w wiadomości zwrotnej, po złożeniu zamówienia. Do formatu 120x90cm – 35zł, wielkie gabaryty- ok. 150zł.